Actueel

KringloopTip:Video: Optimale stikstofbenutting door de veestapel

22 september 2023

Koeien & Kansen-deelnemer Maurice van Erp in Maren-Kessel legt in deze KringloopTIP uit welke maatregelen hij treft om te komen tot een optimale stikstofefficiëntie van zijn veestapel. In deze video gaat Maurice van Erp in op een drietal maatregelen. Hij past op zijn bedrijf bijvoorbeeld zomerstalvoeren toe. Maakt lasagnekuilen en doet er alles aan om het ruw eiwitgehalte in het rantsoen laag te houden. Hij laat zien hoe hij deze maatregelen toepast en wat voor effect dat heeft op zijn stikstofefficiëntie in de KringloopWijzer.

Lees meer

KringloopTip: Zomerstalvoeren in het najaar voor een hoge grasbenutting

5 september 2023

De grootste hoeveelheden graskuil zijn gewonnen. Het gaat steeds lastiger worden om een goede snede gras te oogsten. En dan ook nog voldoende droog. Maar er zal de komende maanden nog steeds gras groeien. Weiden is een goede manier om het verse gras te benutten. Maar lang niet alle percelen zijn goed bereikbaar om te weiden. Zomerstalvoeren is dan ook een goede manier om de verliezen aan voederwaarde te beperken voordat het de koe in gaat.

Lees meer

KringloopTip: Kalendermaaien leidt tot hogere N-efficiëntie

30 juni 2023

Vroeg maaien en daarna maaien met een vaste interval van 4 weken loont. Deze werkwijze, ook wel kalendermaaien genoemd, brengt duidelijk meer VEM en ruw eiwit in de kuil. Bovendien zijn deze kuilen beter verteerbaar waardoor de koe er meer van op kan nemen. Het resultaat is meer melk uit eigen ruwvoer.

Lees meer

KringloopTip: Droogte vraagt om keuzes

16 juni 2023

Na een nat voorjaar is het binnen een paar weken zonder neerslag opeens erg droog. Droge periodes en droge jaren volgen elkaar in rap tempo op. Hoe ga je hiermee om binnen je bedrijfsvoering. Een aantal aandachtspunten en tips op rij.

Lees meer

Meld u nu aan voor de cursus KringloopWijzer voor gevorderden

13 juni 2023

Dit najaar wordt de Cursus KringloopWijzer voor gevorderden weer aangeboden. Dit managementinstrument geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor melkveehouders nog beter kunnen sturen op de benutting van mineralen. Tijdens de cursus leren de deelnemers beter verbanden te leggen tussen de verschillende kengetallen en dit om te zetten naar een advies voor de melkveehouder. Cursusdata zijn 19 september, 3 en 17 oktober 2023.

Lees meer

KringloopTip: Juiste kengetallen helpen bij succesvolle bedrijfsvoering

31 mei 2023

Een melkveebedrijf is een veelzijdige onderneming, die op technische vlak onder te verdelen is in koemanagement, voermanagement en ruwvoer-/teeltmanagement. Voor een goed resultaat is het wenselijk dat het goed scoort op alle drie onderdelen. Om dit te kunnen monitoren is het belangrijk om hier de juiste kengetallen voor te gebruiken, namelijk vervangingspercentage, krachtvoergebruik per 100 kilo g meetmelk en droge stofopbrengst per hectare.

Lees meer

KringloopTip: Stem bemesting af op de situatie

22 mei 2023

Bijna heel Nederland heeft nu de eerste snede in de kuil. Naarmate het oogmoment later was, nam de opbrengst toe maar nam het eiwitgehalte af. Op veel bedrijven is er meer geoogst dan ervoor bemest was. Door voldoende vocht en warmte in de bodem is de mineralisatie goed op gang gekomen. Een juist afgestemde drijfmest- en kunstmestgift is nu zeker wenselijk.

Lees meer

Voerefficiëntie en N-benutting; nuttige informatie voor het verminderen van emissies op melkveebedrijven

15 mei 2023

Voor de meeste melkveebedrijven kan voerefficiëntie en N-benutting van de veestapel nuttige informatie verschaffen over de prestaties van de veestapel en als onderbouwing van het voersaldo (het melkgeld minus de kosten van aangekocht voer). Daarom is het belangrijk om voerefficiëntie en N-benutting van de veestapel mee te nemen in de analyse en bespreking van de resultaten van de KringloopWijzer.

Lees meer

KringloopTip: Voer niet teveel eiwit tijdens weideperiode

4 mei 2023

Een hoog RE-gehalte in het rantsoen leidt tot een hoge stikstofuitscheiding via mest en daardoor tot een hogere verplichte mestafvoer. Dat brengt de KringloopWijzer in beeld. Door ook tijdens de weideperiode goed te letten op de eiwitvoeding kan op jaarbasis onnodige mestafvoer worden voorkomen.

Lees meer