Actueel

KringloopTip: Meer aandacht voor benutting eigen eiwit in het rantsoen

6 december 2021

De rekenregel voor ‘eiwit van eigen land’ kent vanaf 2021 een aanpassing. Dat betekent dat we nu bij het opstellen van de rapporten van de KringloopWijzer over 2021 deze wijziging terugzien in het resultaat. Voorheen had de hoeveelheid geteelde eiwit een centrale rol, maar vanaf 2021 is het belangrijk dat het eigen geteelde eiwit ook gevoerd wordt. Wat betekent dat voor de praktijk?

Lees meer

KringloopWijzer onderzoekt implementatie veevoederadditief

15 november 2021

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gebruik van het veevoederadditief SilvAir® in het melkveerantsoen een positief effect heeft op het reduceren van methaan. Om die reden heeft de Stuurgroep `Wetenschappelijke Doorontwikkeling’ onder leiding van ZuivelNL het besluit genomen om het opnemen van dit product in de rekenmethodiek van de KringloopWijzer nader te onderzoeken. Dit veevoeradditief heeft al een toelating tot de Nederlandse markt.

Lees meer

Stan de Kringloopman en Els Uijterlinde over het verhogen van het percentage eiwit van eigen land

8 november 2021

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Deze keer gaat Stan de Kringloopman op bezoek bij melkveehouder Els Uijterlinde om te kijken wat hij van haar kan leren over het verhogen van het percentage eiwit van eigen land. De videoproductie is een samenwerking tussen ZuivelNL en Veeteelt.

Lees meer

KringloopTip: Werken aan een hoge kVEM benutting is interessant

4 november 2021

Gemiddeld kunnen bedrijven met minder dan 12.500 kg melk/ha het gehele rantsoen voor de melkkoeien en het jongvee zelf telen. Tussen bedrijven zitten in de praktijk grote verschillen in de mate waarin het voer van het eigen land wordt benut. Hoe hoger de kVEM-benutting, hoe beter de bedrijven economisch draaien. Hoe zorg je voor een optimale kVEM-benutting op jouw bedrijf?

Lees meer

Optimalisatie KringloopWijzer 2021

3 november 2021

Jaarlijks wordt de KringloopWijzer geoptimaliseerd. Zo functioneert de KringloopWijzer ieder jaar nóg beter als managementinstrument. De inhoudelijke aanpassingen die gedaan zijn in de versie 2021 ten opzichte van de versie van 2020 zijn samengevat in een factsheet.

Lees meer

KringloopTip: Aanbod is massa; benutting is kassa

7 oktober 2021

De voorjaarskuilen van dit jaar kennen een grote variatie. Deze variëren van natte onbestendige kuilen met een snelle vertering tot droge trage kuilen met weinig eiwit. Daarnaast zijn er door enkele veehouders ook hele snelle suikerrijke kuilen gemaakt in de laatste week van april. Deze verschillende kuilen vragen om een verschillende aanpak om tot een optimale benutting te komen van dit voorjaarsgras.

Lees meer

KringloopTip: Vanggewas na maïs: verplichting of ook voordeel?

21 september 2021

Op zandgrond en lössgrond is het inzaaien van een vanggewas na maïs verplicht. Dit kan al gelijktijdig met de teelt van maïs, maar als dat niet gebeurd is, moet dat op deze gronden zo snel mogelijk na de oogst van maïs gebeuren.

Lees meer

KringloopTip: Meer weidegras in de koe

10 augustus 2021

Het aandeel ondernemers dat hun koeien laat beweiden is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Bijna 84 procent van de melkveehouders in Nederland past een vorm van beweiding toe. Deze veehouders worstelen nu met de vragen: Hoe groot is het aandeel vers gras dat de koeien kunnen opnemen en wat is hierin de optimale situatie?

Lees meer

KringloopTip: Benut najaarsgras optimaal

8 juli 2021

Najaarsgras is rijk aan eiwit en daarom een uitgelezen kans om meer eiwit van eigen land te halen. Hoe gaan we het najaarsgras optimaal benutten?

Lees meer