Actueel

KringloopTip: Grip op voederwaarde in weidegras

7 maart 2022

Op maat voeren naar behoefte is ook belangrijk in de weideperiode om de ammoniakemissie te beperken. Daarom is het goed om in deze periode inzicht te hebben in de gehaltes van RE en VEM in vers gras. Nu worden de gehaltes in de KringloopWijzer in vers gras bedrijfsspecifiek afgeleid van de gehaltes in kuilgras (modelparameters), waarbij een vaste waarde voor het VEM-gehalte van 960 wordt aangenomen. Uit een analyse op Koeien & Kansen bedrijven blijkt dat deze schatting een aardige indicatie geeft. Maar door regelmatig vers gras te bemonsteren en te analyseren krijg je meer inzicht waardoor je nog nauwkeuriger kunt voeren.

Lees meer

KringloopTip: Bemestingsseizoen gaat nat van start

21 februari 2022

Nu het 15 februari is geweest mogen we weer starten met bemesten. Zeker als de putten vol zitten, de temperatuur goed is, is niets verleidelijk dan te starten. Het aanhoudende natte en stormachtige weer zorgt er op dit moment voor dat de draagkracht van de bodem op veel plaatsen onvoldoende is om mest uit te rijden.

Lees meer

KringloopTip: Bepaal optimaal hoeveelheid en bemestingsmoment voor 2022

1 februari 2022

Weet u hoeveel, waar en wanneer u gaat bemesten? Als u op deze vragen een antwoord heeft voor zowel de drijfmest als de kunstmest, dan heeft u in principe de bemestingsstrategie voor het komende jaar in beeld. Een overzicht van bevindingen uit onderzoek en praktijk voor een optimale bemestingsstrategie.

Lees meer

KringloopTip: Pak actieve mollen op tijd aan

20 januari 2022

Door de afwisseling van perioden met veel regen en vorst kunnen mollen dit jaar vroeg actief zijn. De regen zorgt ervoor dat mollen hogere plekken opzoeken en bij vorst gaan de regenwormen, het voedsel van de mollen, dieper de grond in. De mollen moeten hierdoor meer grond verzetten om aan eten te komen, waardoor ze meer schade aanrichten.

Lees meer

KringloopTip: Start tijdig met het invullen van de KringloopWijzer

10 januari 2022

Het jaar is voorbij. De melk is geleverd, het land is bemest, gewassen zijn geoogst, het vee is gevoerd en de benodigde mest is afgevoerd. De sturing op technische resultaten van het melkveebedrijf is geweest over 2021. Nu is het een kwestie van de gegevens organiseren en de KringloopWijzer juist invullen op de website van mijnkringloopwijzer.nl.

Lees meer

KringloopTip: Hoe laag kan het aandeel Ruw Eiwit uw rantsoen?

20 december 2021

De belangrijkste factor voor het verlagen van ammoniakemissie is het ruw eiwit in de voeding van de melkveestapel. Onder het motto: wat er niet ingaat, komt er ook niet uit. Aangezien eiwit duur is betekent dat alles wat je niet nodig hebt een kostenbesparing oplevert. Daarnaast geeft een lagere stikstofexcretie een lager tankureum en dit leidt tot minder afzet van mest. Met de hogere kosten voor kunstmest in het vooruitzicht is het extra belangrijk de mest zoveel mogelijk op het eigen bedrijf te gebruiken.

Lees meer

Nieuwe rekenregels versie 2021 online

14 december 2021

De KringloopWijzer en het bijbehorende rekenregelrapport zijn geactualiseerd. U kunt nu de rekengang van de actuele KringloopWijzer volgen.

Lees meer

Effect KringloopWijzer 2021 ten opzichte van 2020

13 december 2021

Ieder jaar levert de KringloopWijzer veel kengetallen. Deze verschillen van jaar tot jaar. Daarbij wil je als gebruiker weten in welke mate deze verschillen komen door een gewijzigde rekenwijze. Ieder jaar laat ZuivelNL het effect van de gewijzigde rekenmethodiek doorrekenen ten opzichte van de versie van het jaar ervoor.

Lees meer

Cursussen KringloopWijzer beoordeeld met een 7,5 en 8

10 december 2021

In september en oktober 2021 vonden twee KringloopWijzer-cursussen plaats: de basiscursus en een cursus voor gevorderden. De basiscursus is gemiddeld beoordeeld met een 7,5. De cursus voor gevorderden is gemiddeld beoordeeld met een 8,0. In 2022 zullen beide cursussen opnieuw van start gaan.

Lees meer