Actueel

Videoserie Stan de Kringloopman over dashboardkenmerken KringloopWijzer

11 mei 2022

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Zo legt Stan de Kringloopman uit wat stikstofbodemoverschot, ammoniak- en broeikasgasemissie en percentage eiwit van eigen land zijn. Ook gaat hij daarover het gesprek met melkveehouders aan. De videoproductie is een samenwerking tussen ZuivelNL en Veeteelt.

Lees meer

KringloopTip: Vanggewas voor 1 oktober de grond in

10 mei 2022

Kent u het boek van Gabe Brown: Rijke grond, minder werk? Hierin komt een van de belangrijkste regels voor goed bodembeheer naar voren. Deze regel voor goed bodembeheer houdt in dat de grond altijd bedekt moet zijn. Bij grasland wordt daar aan voldaan. Bij maisteelt is dat alleen mogelijk door de teelt te combineren met een vanggewas voor en na de teelt. Maar hoe doet u dat?

Lees meer

KringloopTip: Vooruitkijken voor optimale eiwitbenutting

29 april 2022

April 2022: het oude gezegde ‘April doet wat hij wil’ lijkt weer volledig uit te komen. De eerste dagen zijn in ieder geval koud, schraal en absoluut niet groeizaam! Dit is afkicken na de zonnige maand maart, ook al is neerslag wel welkom. Langzaam aan wordt er gras geoogst: wat is nu het juiste moment voor een optimale eiwitbenutting?

Lees meer

Uitnodiging webinar 'Bodemkoolstof doorgronden'

26 april 2022

Op 18 mei van 16.00 tot 17.00 uur organiseert het projectteam KringloopWijzer een webinar over bodemkoolstof. Melkveehouders beheren een enorme voorraad aan bodemkoolstof. Maar wat is bodemkoolstof? Hoe verhoudt zich dat tot organisch stof? En hoe kun je de koolstof in de bodem beheren?

Lees meer

Aankondiging KringloopWijzer cursus 2022

21 april 2022

Het is nu mogelijk je aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus 2022. In het najaar wordt de cursus aangeboden op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden.

Lees meer

Wat doen bedrijven anders die goed scoren op broeikasgassen?

19 april 2022

Melkproductie, intensiteit per hectare en het aandeel veengrond hebben grote invloed op de uitstoot van broeikasgasemissie per kilogram meetmelk. Bedrijven met een hoge melkproductie, een hoge intensiteit en geen veengrond hebben lagere broeikasgasemissies. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben ruim 12.000 KringloopWijzers uit 2020 geanalyseerd om een vergelijking te kunnen maken tussen de 10% bedrijven met de laagste broeikasgasemissie en de andere 90% van de bedrijven. Hierbij is eerst een analyse gedaan voor alle bedrijven op alle grondsoorten en vervolgens een analyse met bedrijven alleen op veengrond.

Lees meer

KringloopTip: Video: Wees scherp op methaan

13 april 2022

Op de meeste melkveebedrijven wordt 35 tot 50 procent van de broeikasgasemissie veroorzaakt door methaan uit pensfermentatie. Om CO2 uitstoot te beperken is het daarom belangrijk dat de dieren voer krijgen met lage emissiewaarden (EF) voor methaan.

Lees meer

KringloopTip: Mest; er zit meer in

1 april 2022

De laatste weken is er al veel dierlijke mest aangewend. Echter in hoeverre lukt het je als ondernemer deze mest goed benut te krijgen op klei- en veengronden. Als je dierlijke mest optimaal wilt benutten, wees dan kritisch op de aanwending. En zorg er voor dat de mest voldoende strak op de bodem komt.

Lees meer

KringloopTip: Video: Bemesten van mais

22 maart 2022

Optimaal en nauwkeurig bemesten is een belangrijk uitgangspunt, zodat er een goed gewas mais geteeld kan worden met weinig verliezen. Een bijkomend voordeel is dat de meststoffen overblijven voor grasland en dat kan daar weer leiden tot extra opbrengsten.

Lees meer