Actueel

KringloopTip: Grasinzaaien als 'vanggewas' na mais

12 september 2022

Als gevolg van de droogte is de ruwvoervoorraad op veel bedrijven (te) krap en is extra ruwvoer meer dan welkom. Welk vanggewas kan ik dan het beste zaaien om mijn ruwvoertekort te kunnen aanvullen? Dit is dan ook één van de meest gestelde vragen op dit moment. Hierbij een aantal interessante opties voor een vanggewas.

Lees meer

KringloopTip: Welke factoren hebben de grootste invloed op kg NH3 per hectare?

11 augustus 2022

Ammoniakemissie is volop in het nieuws momenteel. Welke factoren hebben de grootste invloed op dit kengetal (uitgedrukt in kg NH3 per hectare)? Hoe kun je deze emissie terugdringen op jouw bedrijf. Welke maatregelen kennen de meeste effectiviteit. Op basis van een statistische analyse van een grote set ingevulde KringloopWijzer is onderzocht welke maatregelen effectief zijn bij het verminderen van de uitstoot van ammoniak. Deze resultaten zijn samengevat in een factsheet ammoniak per hectare.

Lees meer

KringloopTip: Video: Video: Aandacht voor voederwinning

11 juli 2022

Wat is het belang van het juist afstellen van de voederwinningsmachines binnen de KringloopWijzer? Netjes werken is een belangrijk uitgangspunt om goed en smakelijk ruwvoer te winnen. Hoe je dat doet legt Sjon de Leeuw uit in deze video.

Lees meer

KringloopWijzer cursus 2022 gaat in september van start in regio Noord en Zuid

6 juli 2022

Ook dit najaar wordt de KringloopWijzer-cursus weer aangeboden op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden in twee verschillende regio's, Noord (omgeving Zwolle) en Zuid (omgeving Den Bosch). Het is tot 19 augustus 2022 mogelijk je aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus 2022. Inschrijven is inmiddels niet meer mogelijk.

Lees meer

KringloopTip: Bewust een grassoort kiezen voor droogtegevoelige percelen

23 juni 2022

Dit groeiseizoen zitten we ruim boven het gemiddelde neerslagtekort. Daarmee zit 2022 in de top 5 droogste jaren tot nu toe. Dit betekent dat de concentratie van nutriënten in de bodem toe neemt. Een plant heeft tenslotte vocht nodig om de nutriënten op te nemen. Een tekort aan neerslag heeft dan ook een negatieve invloed op de grasoogsten. Kies bijvoorbeeld op perceel dat je niet kunt beregenen een droogte tolerant grasmengsel.

Lees meer

KringloopTip: Video: Eiwit van eigen land

2 juni 2022

Het kengetal 'eiwit van eigen land' binnen de KringloopWijzer is gewijzigd. Onderzoeker Gerjan Hilhorst legt uit wat het verschil is en geeft adviezen hoe je als veehouder het best kunt sturen op meer eiwit van eigen land.

Lees meer

KringloopTip: Sparen op kunstmest stikstof

30 mei 2022

Om meerdere redenen is het interessant om de gift van kunstmest stikstof te beperken. Naast de hoge prijs betekent het ook het beperken van verliezen naar de lucht, grond- en oppervlaktewater. Een overzicht van maatregelen die bijdragen aan verminderen van de kunstmestgift in de praktijk.

Lees meer

Webinar Bodemkoolstof doorgronden terugkijken

30 mei 2022

Op woensdag 18 mei 2022 organiseerde het projectteam KringloopWijzer een webinar over het doorgronden van bodemkoolstof. Melkveehouders beheren een enorme voorraad aan bodemkoolstof. Maar wat is bodemkoolstof? En hoe kun je de koolstof in de bodem beheren?

Lees meer

KringloopWijzer door 99% tijdig ingediend

18 mei 2022

Op 15 mei 2022 hadden 13.859 melkveehouders de KringloopWijzer 2021 ingediend. Hiermee heeft 99% van alle melkveebedrijven op tijd voldaan aan de verplichting van hun zuivelonderneming. Dit percentage is iets hoger dan vorig jaar; toen lag het percentage op 98%. Ca. 150 bedrijven gaan een brief ontvangen met de mededeling dat zij binnen de in het kwaliteitssysteem van hun zuivelonderneming gestelde hersteltermijn alsnog aan de verplichting moeten voldoen. De leden van NZO, LTO, Nevedi en VLB blijven zich gezamenlijk inspannen om ook deze groep melkveehouders te ondersteunen bij het indienen van de KringloopWijzer.

Lees meer