Actueel

Door correctie in rekenwijze sluit ‘eiwit van eigen land’ nog beter aan bij het doel

23 maart 2021

Per 2021 wijzigt in de KringloopWijzer de berekening van ‘eiwit van eigen land’. Bregje van Erve, programmaleider Duurzame Zuivelketen van ZuivelNL, en Michel de Haan, projectleider bij de WUR, lichten de nieuwe rekenwijze toe aan de hand van een vraag en antwoord.

Lees meer

Stan de Kringloopman op bezoek bij Erik Immink

19 maart 2021

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Deze keer gaat Stan de Kringloopman op bezoek bij melkveehouder Erik Immink om te kijken wat hij van hem kan leren over het reduceren van stikstofbodemoverschot.

Lees meer

KringloopTip: Plan is goed hulpmiddel bij verbeteren van mineralenmanagement

19 maart 2021

Het Bedrijf Ontwikkel Plan, kortweg BOP genoemd, wordt door alle Koeien & Kansen ondernemers opgesteld. Dit plan helpt ondernemers om goede bedrijfseconomische prestaties te combineren met een optimale mineralenbenutting. Hoe werkt de inzet van een BOP in de praktijk en wat kunnen wij daarvan leren.

Lees meer

De invloed van de wet- en regelgeving op de doorontwikkeling van de KringloopWijzer

11 maart 2021

Ragna Leeuw is projectcoördinator bij Agribusiness-Service en namens Nevedi, de brancheorganisatie van de Nederlandse mengvoederindustrie, verbonden aan de doorontwikkeling van de KringloopWijzer. Aan de hand van twee voorbeelden licht zij toe hoe de veevoerderindustrie bijdraagt aan de doorontwikkeling van de KringloopWijzer ingegeven door wet- en regelgeving.

Lees meer

KringloopTip: Kijk wat vaker terug naar resultaten uit het verleden

9 maart 2021

Veel ondernemers hebben de Kringloopwijzer over vorig jaar net klaar. Kijk eens terug en vertaal deze informatie door naar dit jaar. En gebruik deze kennis om vooruit te kijken naar de bemesting, het maairegime en win uiteindelijk de gewenste kwaliteit voer voor de koeien.

Lees meer

Vragen en antwoorden van de webinar sturen op broeikasgassen

6 februari 2021

Op 15 december van 13.00-14.00 uur, organiseerde het projectteam KringloopWijzer een webinar over broeikasgasemissies op het melkveebedrijf. Het is nu mogelijk dit webinar terug te kijken. Daarnaast zijn de tijdens de uitzending gestelde vragen beantwoord.

Lees meer

KringloopTip: Mest scheiden voor een optimale bemesting

4 januari 2021

Het stikstofbodemoverschot in Nederland ligt ruim boven 100 kilogram per hectare, terwijl het fosfaatoverschot licht negatief is. Het is een uitdaging om het stikstofoverschot te verminderen en voor fosfaat een evenwichtsbemesting te realiseren. Een betere mestverdeling, door het scheiden van mest in een dikke en dunne fractie, kan hierbij helpen.

Lees meer

Stan de Kringloopman op bezoek bij Jaco Kastelein

18 december 2020

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Deze keer gaat Stan de Kringloopman op bezoek bij melkveehouder Jaco Kastelein om te kijken wat hij van hem kan leren over het reduceren van de ammoniakemissie.

Lees meer

KringloopTip: Verzamel alvast juiste gegevens voor KringloopWijzer

18 december 2020

Het einde van dit bijzondere jaar 2020 nadert. Tijd om de balans op te maken en de juiste gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het invullen en afronden van de KringloopWijzer. Zo kunt u de KringloopWijzer in het nieuwe jaar snel definitief maken en bepalen waar je staat om vervolgens de bedrijfsvoering hier in 2021 op af te stemmen.

Lees meer